POLITYKA MIGRACYJNA
Konferencja: Wyzwania regionalnej polityki społecznej w obliczu kryzysów humanitarnych

Konferencja: Wyzwania regionalnej polityki społecznej w obliczu kryzysów humanitarnych

Zapraszamy na Konferencję pt. Wyzwania regionalnej polityki społecznej w obliczu kryzysów humanitarnych, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 9 grudnia 2022 r. w godz. 11.30 – 15.00 (rejestracja od godz. 10.30).

Wydarzenie będzie przestrzenią do dyskusji o bieżących i priorytetowych zagadnieniach obszaru polityki społecznej w regionie i kraju. W jej trakcie samorządowcy, przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, organizacje sektora społecznego oraz administracji publicznej przedstawią swoją perspektywę w zakresie wyzwań społecznych, politycznych i gospodarczych, przed którymi stoimy w dobie kryzysu humanitarnego/migracyjnego w Polsce.

Obecna dynamika zmian i sytuacja geopolityczna stawia wiele wyzwań zarówno dla samorządów, jak i sektora społecznego. Po okresie pandemii stanęliśmy w obliczu kolejnego kryzysu wywołanego migracjami. Aby stawić mu czoła konieczne jest podjęcie działań oraz wdrożenie systemów i strategii rozwiązań umożliwiających efektywne i długofalowe udzielanie szeroko rozumianej pomocy humanitarnej oraz polityki integracyjnej w naszym regionie. W tym celu konieczne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami i liderami działań pomocowych w województwie pomorskim i kraju.

Szczegółowy harmonogram Konferencji znajduje się w załączniku.

Uczestnictwo w wydarzeniu należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się pod linkiem: https://ankiety.pomorskie.eu/199152?lang=pl%20

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o niezwlekanie z rejestracją.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk