PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Trwa ostatnia sesja szkoleń pt. „Praca z osobą sprawującą przemoc w rodzinie”

Trwa ostatnia sesja szkoleń pt. „Praca z osobą sprawującą przemoc w rodzinie”

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia. Autor: Beata Perez Borjas
07.12.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
07.12.2022

Trwa ostatnia sesja organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Akademią Kształcenia Zawodowego specjalistycznych szkoleń „Praca z osobą sprawującą przemoc w rodzinie”, umożliwiających uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenia

Każde szkolenie obejmuje łącznie 50 godzin dydaktycznych (2 sesje) i prowadzone jest przez Justynę Kaczmarek, kierownika, pedagoga, interwenta w Punkcie Interwencji Kryzysowej, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeutę. Udział w szkoleniu poświadczony zostanie certyfikatem.

Tematyka

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • cech charakterystycznych osoby stosującej przemoc
  • sposobów pracy z osobą stosującą przemoc (od interwencji do terapii)
  • strategii pracy psychologicznej
  • Programu „Rodzina”
  • co działa w pracy grupowej z osobą stosującą przemoc
  • pułapek pomagania.

Finansowanie

Szkolenie finansowane jest z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze środków województwa w ramach Wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Autor: Beata Perez Borjas]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk