NGO
Nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do KM FEP 2021-2027

Nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do KM FEP 2021-2027

Nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 16 ust. 6 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej zwaną Ordynacją)

ogłasza nabór uzupełniający dla organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (KM FEP).

Zgłoszenia organizacji kandydujących dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEP od 9 grudnia 2022 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEP należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kmwybory@pomorskie.eu ; w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie do KM FEP-wybory uzupełniające.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze (załącznik).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze-wybory uzupełniające.
  2. zał.1_Kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających (pdf).
  3. zał.2_Formularz zgłoszeniowy do KM FEP (pdf).
  4. zał.2_Formularz zgłoszeniowy do KM FEP (word).
  5. Klauzula informacyjna – KM FEP
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk