NGO
Wigilia Kombatantów 2022

Wigilia Kombatantów 2022

08.12.2022
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
08.12.2022

7 grudnia br. w Sali „Niebo Polskie”, przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku odbyła się wigilia dla środowiska kombatantów i osób represjonowanych, której organizatorem był Samorząd Województwa Pomorskiego oraz działające przy Marszałku Województwa Pomorskiego Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to okres wielu spotkań opłatkowych różnych grup i środowisk, z którymi na co dzień współpracuje Samorząd Województwa Pomorskiego. Po roku wytrwałej pracy przychodzi czas, który pozwala nam zapomnieć o obowiązkach, oderwać się od problemów życia codziennego, odłożyć na bok przyziemne sprawy i zwolnić. Szczególnym spotkaniem, jest opłatek z pomorskim środowiskiem kombatantów i osób represjonowanych.

Gospodarzami uroczystości byli: Przewodniczący Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego – Pan Karol Wardański, Wiceprzewodnicząca Kolegium Pani Hanna Śliwa-Wielesiuk oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk i Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Spotkanie opłatkowe prowadzili: Pan Karol Wardański, Pani Hanna Śliwa – Wielesiuk, oraz Pan Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Część modlitewną poprowadził ksiądz prałat ppłk Wiesław Okoń.

Na wigilię przybyli liczni przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych – Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Gdańsku, Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, Rady Kombatantów Powiatu Wejherowskiego w Wejherowie, Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarządu Okręgowego w Gdańsku, Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku, Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku, Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w Gdańsku, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku.

W wigilii dla kombatantów brali także udział: Hanna Zych-Cisoń i Grzegorz Grzelak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Helena Chmielowiec Dyrektor Zarządzający Gdańskim Centrum Multimedialnym, płk Andrzej Płocha Szef WSzW Gdańsk, kmdr por. Dariusz Grzela z Dowództwa Garnizonu Gdańsk, Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej, Katarzyna Weremko Dyrektor ROPS, Agnieszka Zabłocka Wicedyrektor ROPS, Władysław Zawistowski Dyrektor Departamentu Kultury, Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, oraz pracownicy Biura ds. współpracy z NGO.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście otrzymali świąteczne upominki.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk