NGO
Nabór dodatkowy na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania SWP w 2023 roku

Nabór dodatkowy na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania SWP w 2023 roku

Nabór dodatkowy na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w 2023 roku

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór dodatkowy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania własne Województwa realizowane w 2023 roku.

W wyniku naboru zostanie sporządzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (uprzednio wypełnione, opatrzone podpisem i zeskanowane) należy składać na adres: rops@pomorskie.eu w terminie do 23 grudnia 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy, tryb pracy komisji oraz informacje o składaniu kandydatur dostępne są w załącznikach.

Do pobrania:

  • Ogłoszenie o naborze
  • Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy (pdf)
  • Formularz zgłoszeniowy (word)
  • Zał. 2 Tryb działania Komisji Konkursowych
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk