NGO
Noworoczne Spotkanie Środowisk Patriotycznych 2023

Noworoczne Spotkanie Środowisk Patriotycznych 2023

Odbyło się Spotkanie Noworoczne Środowisk Patriotycznych organizowane przez Prezydent Miasto Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego, działającego przy Marszałku Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań członkom i członkiniom stowarzyszeń kombatanckich, osób represjonowanych i organizacji patriotycznych za dotychczasową współpracę, aktywny udział w organizowanych uroczystościach i wydarzeniach historyczno-patriotycznych oraz omówienia programu współpracy na 2023 rok.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk