POLITYKA MIGRACYJNA
Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej w 2023 roku

Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej w 2023 roku

20 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej w 2023 roku.

Spotkanie zainaugurowała przewodnicząca Zespołu – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – pani Agnieszka Kapała-Sokalska.

Program spotkania skupiał się za równo na podsumowaniu dotychczasowo podjętych działań związanych ze wsparciem dla Ukrainy przez SWP oraz organizacje i instytucje, które reprezentują członkowie i członkinie Zespołu, a także planowanych działań w zakresie regionalnej polityki migracyjnej na najbliższą perspektywę finansową 2021-2027.

Sytuację w województwie pomorskim i działania SWP w kontekście wsparcia Ukrainy szczegółowo przedstawiła – zastępczyni Dyrektorki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP – Agnieszka Zabłocka

Kolejna część spotkania została poświęcona Funduszom Europejskim, minionej oraz bieżącej perspektywy finansowej. Realizatorzy projektów (tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP, Departament Zdrowia UMWP oraz Departament Edukacji i Sportu UMWP) z 14 OP – Integracja Imigrantów – RPO WP 2014-2020, zaprezentowali zakres działań projektowych.

Natomiast, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznej UMWP – Marcin Fuchs – przybliżył zebranym zapisy programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Dodatkowo, Marta Zatorska, kierowniczka referatu polityki migracyjnej i integracji społecznej ROPS, omówiła założenia i plany najbliższy kwartał w związku z udziałem Województwa Pomorskiego w projekcie „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy”.

Podczas spotkania obecni byli również goście, Artur Brzozowski, koordynator Centrum Społeczności w Gdańsku / Громадський центр у Гданську prowadzonego przez Fundację LWF Polska oraz Yurii Zabiiaka, przedstawiciel Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek minionej kadencji oraz przedstawicielki Invest in Pomerania, którzy przedstawili zakres i ofertę swojej działalności na rzecz cudzoziemców przebywających na terenie województwa pomorskiego. Prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek opowiedziała o kolejnej edycji programu wsparcia finansowego Fundacji Biedronka i bieżących działaniach oraz wyzwaniach związanych z integracją imigrantów i imigrantek na Pomorzu.

Kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego planowane jest na 20 lutego 2023r.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk