POLITYKA MIGRACYJNA
ICMPD z wizytą w ROPS

ICMPD z wizytą w ROPS

Mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami International International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

ICMPD rozpoczęła nowy projekt mający na celu wspieranie ukraińskiej migracji i administracji konsularnej poprzez wzmocnienie zdolności władz krajowych do zapewnienia bezpiecznej mobilności międzynarodowej obywateli Ukrainy, w tym przygotowania do trwałego powrotu. Wiąże się to z utworzeniem punktów konsultacyjnych dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce, Czechach i Niemczech.

Rozmawialiśmy o współpracy regionalnej i utworzeniu punktu konsultacyjnego w Gdańsku. ICMPD podczas kilkudniowego pobytu na Pomorzu wzięło udział w kilku spotkaniach z różnymi interesariuszami w celu znalezienia synergii i komplementarności w obszarze lub usługach dostępnych dla obywateli UA objętych ochroną tymczasową w Polsce, w tym spotkało się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku z Konsulatu Ukrainy w Gdańsku/ Kонсульство України в Гданську oraz z prezeską Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek panią Karoliną Stubińską, która wzięła udział także w dzisiejszym bardzo merytorycznym spotkaniu.

Pomorski Urząd Wojewódzki reprezentował zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pan Roman Słowiński, który przedstawił zasady finansowania zadań z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Wojewoda Pomorski.

O rozwoju współpracy będziemy informować na bieżąco, ale zapowiada się wyśmienicie

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk