Konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Grafika poglądowa, przedstawia uczestników wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk
09.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
09.02.2023

W czwartek, 9 lutego 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się niezwykle ważne wydarzenie dla całego Pomorza - Konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję na zainaugurowanie procesu wdrażania nowego programu regionalnego na lata 2021-2027, a także do dyskusji nad przyszłością Funduszy Europejskich na Pomorzu, w ramach których realizowane będą w regionie działania związane m.in. z:poprawą dostępności i jakości usług społecznych, integracją migrantów, wszechstronnym wsparciem sfery ekonomii społecznej. Wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach FEP wynosi 500 mln euro.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem decyzji o zatwierdzeniu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Następnie swoje okolicznościowe przemówienia wygłosili Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Elisa Ferreira oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcin Horała. Pierwszy blok Konferencji zakończyła natomiast prezentacja dotycząca programu, którą przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP – Adam Mikołajczyk.

W drugiej części Konferencji odbyły się panele dyskusyjne, w których udział wzięli:

  • Skuteczne Partnerstwo – forma zarządzania programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Gminne Programy Rewitalizacji, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność: Magdalena Horodyska – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Marcin Skwierawski – wiceprezydent Sopotu, Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miasta Gdańska, Monika Sasin – Urząd Miasta w Malborku, Daniel Lessnau – Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.
  • Wysokie ceny energii. Negatywne skutki zmian klimatycznych. Fundusze Europejskie w walce z kryzysami: Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła, Andrzej Wójtowicz – Prezes Wodociągi Słupsk Spółka z o.o., Tomasz Labuda – Zastępca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o. w Gdyni.
  • Włączeni w rozwój – Pomorze solidarne społecznie: Dorota Korczyńska – Programme Manager w Komisja Europejska w Polsce, DG Employment, Joanna Cwojdzińska – Prezes PSONI Gdańsk, Katarzyna Musyt-Łanowska – Skarbnik Chorągwi, Chorągiew Gdańska ZHP, Zofia Stodoła – Prezes Fundacja Przystań, Wojciech Bystry – Prezes Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie.

W wydarzeniu nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP, wśród których były Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Agnieszka Zabłocka – Z-czyni Dyrektor.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk