POLITYKA MIGRACYJNA
Spotkanie z UNHCR

Spotkanie z UNHCR

Za nami bardzo dobre spotkanie z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych UNHCR w Polsce Panem Kevinem J. Allenem oraz jego współpracowniczkami: Panią Katarzyną Oyrzanowską - Assistant Government Liaison Officer UNHCR Representation in Poland oraz Panią Iriną Isomovą - specjalistką ds. ochrony uchodźców opartej o społeczności i członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego, panią Agnieszką Kapała - Sokalską, której towarzyszyły przedstawicielki dwóch departamentów: Pani Monika Pochroń Frankowska zastępczyni dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa oraz zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Agnieszka Zabłocka.

Podczas spotkania przedstawiono działania Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz dotyczące rzeczowej pomocy humanitarnej przekazanej bezpośrednio do Ukrainy.

Podsumowano także współpracę z UNHCR w zakresie udzielania uchodźcom pomocy finansowej. Warto przypomnieć, że po wybuchu wojny w Ukrainie w ramach prowadzonego programu Multipurpose Cash Assistance, w województwie pomorskim (w Gdańsku i w Gdyni) w roku 2022 uruchomiono dwa punkty doraźnej pomocy gotówkowej przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy.

Pod koniec listopada minionego roku UNHCR we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej UMWP w ramach pilotażu uruchomił zespoły mobilne w celu umożliwienia rejestracji jak najliczniejszej grupie uchodźców i uchodźczyń, przebywających na ternie powiatu słupskiego i starogardzkiego, w których według zebranych danych znajdowało się najwięcej osób spełniających kryteria uzyskania wsparcia. Dzięki bardzo dobrej współpracy akcja zakończyła się dużym sukcesem dlatego poprosiliśmy przedstawiciela UNHCR o kontynuowanie i rozszerzenie pilotażu na kolejne powiaty naszego województwa w bieżącym roku.

Na spotkaniu poruszono wiele ważnych tematów jak:

  • konieczność opracowania i wdrożenia na poziomie rządowym i regionalnym strategii integracji imigrantów;
  • potrzeba powierzenia samorządowi województwa kompetencji pozwalających na koordynowanie na poziomie regionalnym zadań w zakresie integracji imigrantów;
  • konieczność opracowania i wdrożenia systemowego wsparcia uchodźców z niepełnosprawnościami;
  • ukraińska piecza zastępcza oraz handel ludźmi;
  • pozyskanie funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży ukraińskiej przebywającej w Polsce.

Pan Kevin Allen został zaproszony na najbliższe posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej, które odbędzie się w dniu 20.02.2023 r. podczas, którego przedstawi podsumowanie dotychczasowej działalności UNHCR w Polsce oraz na Pomorzu. Na spotkaniu zostaną także zaprezentowane projekty: Miasta Gdańsk, Miasta Sopotu oraz Gdyni realizowane ze środków UNICEF Poland w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom obejmujące działania na rzecz dzieci z Ukrainy.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk