OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 20.02.2023

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - 20.02.2023

Grafika przedstawia przebieg posiedzenia.
20.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
20.02.2023

W poniedziałek, 20 litego 2023 roku odbyło się kolejne Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie w formie zdalnej poprowadziła Przewodnicząca - Katarzyna Heba.

Spotkanie Rady skoncentrowane było głównie na:

  • zaopiniowaniu Uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań SWP finansowanych ze środków PFRON w roku 2023;
  • sprawach bieżących Rady;
  • wyborze Prezydium na 2023 r. W wyniku głosowania, ponownie wybrani zostali: Katarzyna Heba – Przewodnicząca, Mariusz Florczyk – Z-ca Przewodniczącej oraz Karolina Krzemińska – Sekretarz.

W posiedzeniu uczestniczyły Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP oraz Agnieszka Zabłocka – Z-czyni Dyrektor ROPS.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk