POLITYKA MIGRACYJNA
Spotkanie zespołu ds. regionalnej polityki migracyjnej – 20.02.2023

Spotkanie zespołu ds. regionalnej polityki migracyjnej – 20.02.2023

Za nami kolejne, tym razem zdalne, spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej.

Spotkanie zainaugurowała przewodnicząca Zespołu – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – pani Agnieszka Kapała-Sokalska.

Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania była działalność organizacji międzynarodowych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, w szczególności na terenie województwa pomorskiego. Wysłuchaliśmy prezentacji przedstawicieli i przedstawicielek:

  • UNHCR Polska – Kevina J.Allen – przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce oraz Katarzyny Oyrzanowskiej – specjalistki ds. Współpracy z Rządem, w obszarze ochrony prawnej uchodźców i ich integracji w Polsce, którzy zaprezentowali, wielosektorowe działania #UNHCR Polska, skupiające się na zapewnieniu dostępu do ochrony prawnej, pomocy najbardziej wrażliwym grupom uchodźców oraz na włączeniu społeczno-ekonomicznym;
  • International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) – Romana Makukha – project managera, odpowiedzialnego za dialog i współpracę migracyjna w Europie Wschodniej i Azji Środkowej z ramienia #ICMPD, który przybliżył zebranym działania organizacji mające na celu wzmocnienie i odbudowę ukraińskiej migracji i zarządzania konsularnego poprzez wzmocnienie zdolności władz krajowych do zapewnienia bezpiecznej międzynarodowej mobilności obywateli Ukrainy, w tym przygotowania do trwałego powrotu, który w najbliższym czasie zostanie uruchomiony na terenie naszego województwa;
  • Danish Refugee Council – Anna Szlendak i Agnieszka Labenz – przedstawicielki #DRC, w swoich wystąpieniach skupiły się na dwóch formach wsparcia udzielanego przez organizację tj. budowanie potencjału zespołów prowadzących miejsca zbiorowego zakwaterowania i wspieranie ich mieszkańców oraz działaniach integracyjnych, które w przypadku Pomorskie, odbywają się głównie w przestrzeni Gdynia Community Center

Na dzisiejszym spotkaniu zostały przedstawione również aktywności realizowane w ramach współpracy trójmiejskich miast z UNICEF. Projekty reprezentowanych przez siebie miast, przedstawili:

  • Michał Guć – wiceprezydent Gdynia ds. Innowacji
  • Karol Gzyl – wiceprezes Zarządu Fundacji Gdańskiej
  • dr inż. Sylwia Badowska – przedstawicielka Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Sopotu.

Bardzo istotnym tematem poruszonym tematem były zmiany dot. organizacji zasad finansowania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa pomorskiego, na podstawie art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa specustawie ukraińskiej, które szczegółowo zaprezentował Roman Słowiński – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego planowane jest na 5 kwietnia 2023r.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk