OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych WP w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (2023)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych WP w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (2023)

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs ofert. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2023. Autor: Marcin Mielewczyk
16.03.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel konkursu

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w rehabilitacji, a także w grupowych i indywidualnych zajęciach, udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa, a także działania integrujące i przeciwdziałające dyskryminacji.

Kto może brać udział w konkursie?

Możliwość  ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pomorza, prowadzących działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 13 kwietnia 2023 roku do godziny 15:45 oraz  w formie papierowej do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

Dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 1.439.900,00 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska oraz Klaudia Cherek – pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-814.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk