NGO
99 urodziny Komandora Romana Rakowskiego

99 urodziny Komandora Romana Rakowskiego

99 urodziny obchodził Komandor Roman Rakowski.

Roman Rakowski jest zasłużonym kombatantem, byłym żołnierz Armii Krajowej, jednym z ostatnich żyjących kawalerów Orderu Virtuti Militari.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi:
• Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl.;
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
• Krzyżem Walecznych;
• Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi;
• Krzyżem Partyzanckim;
• Krzyżem Armii Krajowej,
• Medalem Wojska Polskiego;
• Krzyżem Niepodległości;
• Medalem za zasługi dla obronności kraju;
• Odznaką Krzyżem Akcji Burza;
• Medalem „Pro Memoria”;
• Medalem „Pro Patriae”
• Odznaką Honorową Dowódcy Marynarki Wojennej;
• Krzyżem 90-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP;
• Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP;
• Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP;
• Medalem „ZA ZASŁUGI DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ”
• Złotą Odznaką za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
• Złotą Odznaką Związku Inwalidów Wojennych RP;
• Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.

Pan Roman jest ogromnym patriotą. Wiele czasu poświęcił również na rzecz wychowania młodych Polaków, regularnie spotykając się z młodzieżą w szkołach ucząc młode pokolenia miłości do ojczyzny.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka podziękowania za patriotyczną postawę, oddanie wobec ojczyzny oraz serdeczne, urodzinowe życzenia przekazały, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń i Tamara von Wiecka-Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk