OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkanie informacyjne – otwarty konkurs dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [PREZENTACJA DO POBRANIA]

Spotkanie informacyjne - otwarty konkurs dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (2023)

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Spotkanie informacyjne. Otwarty konkurs dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Autor: Marcin Mielewczyk
20.03.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
20.03.2023

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 marca br. o godzinie 10:00 planowane jest spotkanie on-line dla zainteresowanych podmiotów w celu wyjaśnienia zasad konkursu i udzielenia odpowiedzi na ewentualne wątpliwości.

Formularz zgłoszeniowy

Poniżej zamieszony jest link do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

https://ankiety.pomorskie.eu/135499?lang=pl

Na adres mailowy podany w zgłoszeniu wysłany zostanie link do spotkania.

Informacje

Dodatkowych informacji nt. spotkania udziela Pani Bożena Ugowska –  tel.  58 32 68 565,  email – B.Ugowska@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk