POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Laboratorium Nauki #1 – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

[EU-BELONG] Laboratorium Nauki #1 – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

22 marca 2023 r. odbyło się pierwsze Laboratorium Nauki w ramach projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Celem Laboratorium było pogłębienie wiedzy oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Podczas spotkania uczestniczki i uczestnicy skupili się m.in na rozwoju wrażliwości międzykulturowej, na różnicach kulturowych w pracy i życiu codziennym, a także poznali strategie komunikacji z osobami z różnych kultur.

Laboratorium było bardzo inspirującym i motywującym do dalszego działania wydarzeniem. Kolejne już w przyszłym tygodniu, tym razem skupimy się na temacie pierwszej pomocy psychologicznej.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za uczestnictwo:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk