POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Laboratorium Nauki#2 – Pierwsza Pomoc Psychologiczna

[EU-BELONG] Laboratorium Nauki#2 – Pierwsza Pomoc Psychologiczna

28 marca odbyło się kolejne Laboratorium Nauki organizowane w ramach projektu EU-BELONG:Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Tym razem skupiliśmy się na pierwszej pomocy psychologicznej (PPP) w szczególności w kontakcie z osobą z doświadczeniem migracji i/lub uchodźctwa. PPP jest rekomendowanym narzędziem, które polega na humanitarnym, wspierającym i praktycznym pomaganiu innym ludziom doświadczającym poważnych wydarzeń kryzysowych.

Osoby obecne na Laboratorium, dowiedziały się m.in jak udzielać PPP, w tym, jak postępować wobec osób w kryzysie:

  • co mówić?
  • co robić?
  • czego unikać?

– a także jak zadbać o siebie i o swoich współpracowników, pracujących z osobami, które doświadczyły wydarzenia kryzysowego.

To było kolejne wyjątkowe spotkanie.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za otwartość oraz podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą:

Przed nami jeszcze jedno Laboratorium Nauki, na którym rozpracujemy temat m.in. roli błędów poznawczych w kształtowaniu postaw społecznych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk