POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Laboratorium Nauki #3 – rola błędów poznawczych

[EU-BELONG] Laboratorium Nauki #3 – rola błędów poznawczych

30 marca odbyło się trzecie, a zarazem ostatnie Laboratorium Nauki organizowane w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Głównym tematem Laboratorium była rola błędów poznawczych w kształtowaniu postaw społecznych w szczególności wobec osób z doświadczeniem migracji i/lub uchodźstwa.

Podczas spotkania przyjrzeliśmy się m.in. największym źródłom stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Skupiliśmy się na tym, co możemy zrobić, żeby minimalizować wpływ błędów poznawczych i tendencyjności myślenia, a także omówiliśmy strategię akulturacji.
Przeanalizowaliśmy bariery:

 • społeczne,
 • techniczne,
 • prawne

w integracji migrantów, a także wskazały wstępne propozycje, jakie kroki i działania mogą być podjęte w celu niwelowania tych barier z perspektywy powstającej strategii integracji międzykulturowej dla województwa pomorskiego.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym podczas Laboratoriów, a także Ekspertkom, które wyposażyły nas w niezbędną wiedzę jak dalej, efektywnie i jakościowo, działać na rzecz migrantów oraz pomorskiej polityki migracyjnej.

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • MOPS Gdynia (Gdynia wspiera)
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
 • Fundacja RC
 • Kooperacja Sopot
 • Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
 • Fundacja KIWI – Kreatywność, Inicjatywa, Wielokulturowość, Integracja
 • Invest in Pomerania Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 • Stowarzyszenie Morena
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
 • Laboratorium Innowacji Społecznych.

Aktualnie weszliśmy w kolejną fazę projektu. Już wkrótce wyłonimy Platformę Współpracy, która w raz z nami stworzy regionalną strategię integracji międzykulturowej w województwie pomorskim.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk