POLITYKA MIGRACYJNA
Spotkanie zespołu ds. regionalnej polityki migracyjnej – 5 kwietnia 2023 r.

Spotkanie zespołu ds. regionalnej polityki migracyjnej – 5 kwietnia 2023 r.

Za nami kolejne posiedzenie Zespołu ds. Regionalnej Polityki migracyjnej w całości poświęcone tematowi edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Spotkaniu przewodniczyła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Agnieszka Kapała - Sokalska oraz Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego odpowiedzialny za obszar edukacji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 uczestników, w tym przedstawiciele ukraińskiego oraz polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, Oleksandr Plodostyi oraz były konsul Ukrainy, Lew Zacharczyszyn, pełnomocnik Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności ds. Ukrainy. Swoją obecnością zaszczyciła nas Wiceprezydentka Gdańska, Pani Monika Chabior, odpowiedzialna za edukację dzieci i młodzieży.

Najważniejszym punktem programu była informacja na temat edukacji ukraińskich dzieci w Polsce i w Ukrainie, z uwzględnieniem kwestii związanych z edukacją uczniów pozostających poza polskim systemem nauki, którą przedstawił Dyrektor Głównego Zarządu Ogólnokształcącego Średniego i Przedszkolnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ukrainie, Pan Jurij Kononenko.

O działaniach polskiego MEN w zakresie zapewnienia edukacji dzieciom z Ukrainy opowiedziała Zastępczyni Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Polsce, Magda Witan.

Podczas spotkania, został zaprezentowany raport z badania przeprowadzonego przez, Annę Mikulską w ramach działalności  Stowarzyszenia Amnesty International – ,,Wyzwania i potrzeby związane z napływem uczniów z Ukrainy”.

Dobre praktyki szkoły z oddziałami przygotowawczymi przedstawiła Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku, Anna Listewnik. Natomiast, zagadnienia związane z tematyką traumy dziecięcej w kontekście wsparcia uczniów uchodźców z Ukrainy przedstawiła, Anna Rodziewicz, Psycholog z Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Raport o sytuacji uczniów z Ukrainy w pomorskich szkołach przedstawiła Inna Shostak, Docent Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Politologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” (m. Ostróg, Ukraina), Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Wszystkie prezentacje i materiały, zostały zamieszone w załącznikach.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk