NGO
GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu

Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu [INFORMACJA]

GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 388/444/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk