NGO
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia skierowane są do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, które mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach.

Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy internetu, w wypełnieniu formularza-wniosku.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk