NGO
Święto Konstytucji w Gdańsku – 3 maja 2023

Święto Konstytucji w Gdańsku - 3 maja 2023

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.
04.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
04.05.2023

Jak co roku obchody święta odbyły się 3 maja pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. Głównymi organizatorami 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja byli Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

Podczas uroczystości wygłoszono przemówienia okolicznościowe, złożono wiązanki kwiatów oraz odegrano hymn państwowy. Uroczystość zakończył Marsz I Brygady.

W obchodach udział wziął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego działającego przy Marszałku: Karol Wardański – Przewodniczący, Hanna Śliwa-Wielesiuk oraz Tamara Von Wiecka-Olszewska.

Historia

3 maja 1791 roku w Warszawie uchwalono przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję po konstytucji amerykańskiej z 1787.

Konstytucja była dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu, regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie zniesiono liberum veto i wolną elekcję.  Przyjęto trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

 Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe ustanowione w 1919 roku
i ponownie w 1990 roku.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk