EKONOMIA SPOŁECZNA
Grafika poglądowa przedstawiająca informacje o raporcie z konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych.

Grafika poglądowa przedstawiająca informacje o raporcie z konsultacji społecznych.

W okresie od 9 marca do 14 kwietnia 2023 r. odbywały się konsultacje społeczne programu pn. „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczne 2030”.

Dokument,  który określa główne kierunki, priorytety i działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w latach 2023 – 2030 został zaopiniowany przez osoby reprezentujące m.in. Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli samorządu oraz  środowiska seniorów.

Uwagi dotyczyły m.in. rozszerzenia definicji pojęć, zmiany konkretnych zapisów, w tym dotyczących finansowania lub uzupełnienie ich o nowe zagadnienia. Wskazywały także na konieczność podjęcia działań edukacyjnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju potencjału Ekonomii Społecznej oraz wprowadzenia narzędzi kontrolujących działalność PES/PS.

Pełen raport wraz z wykazem zgłoszonych uwag/propozycji modyfikacji zapisów dostępny jest w załączniku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konsultacjach za wniesione uwagi.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk