EKONOMIA SPOŁECZNA
Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczął oficjalnie swoją działalność na Pomorzu!

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej rozpoczął oficjalnie swoją działalność na Pomorzu!

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk
16.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.05.2023

W poniedziałek 15 maja 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego kadencja potrwa do końca 2025 roku. Wydarzenie poprowadziła Współprzewodnicząca RKRES - Katarzyna Weremko, Dyrektor Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Pierwsze spotkanie

W programie posiedzenia inauguracyjnego znalazły się m.in.:

 • uroczyste wręczenie nominacji członkom RKRES, którego w imieniu Marszałka dokonali przedstawiciele ROPS: Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju,
 • wybory Współprzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Regionalnego, którymi zostały kolejno Małgorzata Niemkiewicz oraz Ewa Czeplina,
 • prezentacja Macieja Kochanowskiego dotycząca planu działań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na najbliższe lata.

Bardzo ważną część spotkania stanowiła także dyskusja poświęcona nie tylko pracom Komitetu, ale również projektowi koordynacyjnemu ROPS.

Umocowanie prawne

Obowiązek powołania RKRES w województwach związany jest z przyjętą Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Na mocy Zarządzenia Nr 26/23 Marszałek Mieczysław Struk powołał 33 członków Komitetu.

Projekt

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu pozakonkursowego #ROPS, współfinansowanego ze środków #EFS pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”.

Skład RKRES

 1. Katarzyna Weremko – przedstawicielka Marszałka Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Współprzewodnicząca;
 2. Maciej Kochanowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Sekretarz;
 3. Marcin Fuchs – przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
 4. Ludwik Szakiel – przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego;
 5. Magdalena Siwiec – przedstawicielka Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy;
 6. Bartosz Kozicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego;
 7. Marcin Kacpura – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego;
 8. Paulina Kamińska – przedstawicielka jednostki samorządu terytorialnego;
 9. Anna Olkowska-Jacyno – przedstawicielka jednostki samorządu terytorialnego;
 10. Jolanta Szewczun – przedstawicielka jednostki samorządu terytorialnego;
 11. Radosław Cebela – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego;
 12. Michał Zorena ­- przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego;
 13. Paweł Kamiński – przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej;
 14. Justyna Rozbicka-Stanisławska – przedstawicielka podmiotu ekonomii społecznej;
 15. Ewa Myśków – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 16. Wioletta Skok – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej reprezentująca zakłady aktywności zawodowej;
 17. Zofia Stodoła – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 18. Małgorzata Niemkiewicz – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej, Współprzewodnicząca;
 19. Bartłomiej Engelbrecht – przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej;
 20. Ewa Czeplina – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej, Wiceprzewodnicząca;
 21. Natalia Siuda-Piotrowska – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 22. Piotr Stec – przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej;
 23. Łukasz Samborski – przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej;
 24. Małgorzata Święcka – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 25. Ewa Filipska – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 26. Patrycja Czawłytko – przedstawicielka podmiotów ekonomii społecznej;
 27. Sławomir Erber – przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej;
 28. Mariusz Florczyk – przedstawiciel związków spółdzielczych;
 29. Katarzyna Dudzic – przedstawicielka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 30. Michał Kubiak – przedstawiciel uczelni;
 31. Paweł Poławski – przedstawiciel instytutu badawczego;
 32. Elżbieta Markowska – przedstawicielka związku zawodowego;
 33. Tomasz Smorgowicz – przedstawiciel organizacji pracodawców.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk