ORGANIZACJE KOMBATANTÓW
Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości.

Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945.

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości.

18 maja, w 79. rocznicę zakończenia bitwy pod Monte Cassino upamiętniliśmy Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie 1939-1945. Uroczystość odbyła się o godz. 10, pod Pomnikiem Stanisława Maczka w dzielnicy Strzyża.

Podczas wydarzenia Odegrano hymn państwowy RP, złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz odegrano Pieśni Wojskową „Czerwone maki na Monte Cassino”.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego: Andrzej Kowalczys – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Tamara von Wiecka-Olszewska, Jerzy Tarasiewicz i Jadwiga Basińska. Radę Miasta w Gdańsku reprezentowała przewodnicząca Agnieszka Owczarczak.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk