NGO
Program Współpracy SWP z NGO 2022 – sprawozdanie

Program Współpracy SWP z NGO 2022 - sprawozdanie

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Program Współpracy SWP z NGO 2022 - sprawozdanie. Autor: Marcin Mielewczyk
30.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
30.05.2023

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Sprawozdanie z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk