POLITYKA MIGRACYJNA
KONFERENCJA: Wyzwania integracji społecznej. Mieszkalnictwo-niezbędny element budowy społeczeństw międzykulturowych

KONFERENCJA: Wyzwania integracji społecznej. Mieszkalnictwo-niezbędny element budowy społeczeństw międzykulturowych

Zapraszamy konferencję pn. Wyzwania integracji społecznej. Mieszkalnictwo - niezbędny element budowy społeczeństw międzykulturowych, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w godz. 09:00 – 12:30 w Sali Okrągłej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Gdańsk, ul. Okopowa 21/27!

Pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę zmusiła miliony Ukraińców i Ukrainek
do opuszczenia swojej ojczyzny. Europejskie regiony i miasta, zapewniły pierwszą linię wsparcia uchodźcom_czyniom. Niemal natychmiastowo wdrożone rozwiązania mające na celu ochronę naszych sąsiadów_dek, zapewniły im bezpieczny azyl.

Rok później regiony i administracje lokalne stają przed rosnącym niepokojem
w wielu kwestiach m.in. jak kontynuować jakościowe wsparcie zapewniające poszanowanie godności i praw człowieka oraz znaleźć trwałe i długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe. Obawy te są częścią szerszego kryzysu mieszkaniowego, który ma obecnie miejsce w całej Europie, w której coraz więcej osób zagrożonych jest bezdomnością.

Z myślą o wspieraniu regionów Zgromadzenie Regionów Europy we współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, organizują konferencję pn. Wyzwania integracji społecznej. Mieszkalnictwo – niezbędny element budowy społeczeństw międzykulturowych, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w godz. 09:00 – 12:30 w Sali Okrągłej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Głównym celem wydarzenia będzie zrozumienie wyzwań związanych z sektorem mieszkaniowym w kontekście wojny w Ukrainie, jak i zastanowienie się, w jaki sposób modele związane z mieszkalnictwem można zintegrować z obecnymi i przyszłymi strategiami regionalnymi i lokalnymi.

Wydarzenie zgromadzi międzynarodowych i regionalnych ekspertów_tki, a także decydentów_tki, interesariuszy_ki, przedstawicieli_ki administracji publicznej działających_e zarówno w sektorze integracji społecznej, jak i planowania przestrzennego.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o rejestracje przez formularz zgłoszeniowy: https://ankiety.pomorskie.eu/143464?lang=pl

Zapewnione tłumaczenie: polski-angielski, angielski-polski.

Wszystkie szczegółowe informacje dot. planowanego wydarzenia udziela p. Martyna Bomba,  adres e-mail m.bomba@pomorskie.eu  lub tel. 515-019-978.

AGENDA W ZAŁĄCZNIKU

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk