POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Knowledge Transfer Event 2023 – GDAŃSK

[EU-BELONG] Knowledge Transfer Event 2023 – GDAŃSK

14-15 czerwca AER oraz Pomorskie współorganizowały wydarzenie pn. Knowledge Tranfer Event w ramach projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy”, współfinansowanego przez FAMI UE.

Wydarzenie obejmowało: dyskusje okrągłego stołu skupiające się na wdrażaniu inkluzyjnych polityk mieszkaniowych w różnych regionach Europy, wizyty studyjne spotkania z interesariuszami regionalnej polityki migracyjnej, spotkanie konsorcjum i warsztaty peer to peer. Punktem kulminacyjnym była konferencja pn. WYZWANIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. MIESZKALNICTWO – NIEZBĘDNY ELEMENT BUDOWY SPOŁECZEŃSTW MIĘDZYKULTUROWYCH dot. kryzysu mieszkaniowego i znaczenia tematu mieszkalnictwa dla społeczeństw międzykulturowych. Wydarzenie zgromadziło interesariuszy z regionów partnerskich projektu, a także z całego województwa pomorskiego.

Odbyły się dwa panele dyskusyjne w trakcie, których mogliśmy wysłuchać ekspertów_tek z dziedziny polityki migracyjnej i mieszkalnictwa społecznego:

PANEL 1. Mieszkalnictwo inkluzywnege dla spójnych społeczeństw.

Paneliści_tki:

  •  Giuliana Benedetto – DG HOME, Komisja Europejska
  •  Marlen Niubó Edeler – Intercultural Regions Network
  •   Elisabeth Franzen – Intercultural Regions Network, Miasto Bergen
  •  dr hab. prof. UW Maciej Duszczyk – Ośrodek Badań nad Migracjami UW

PANEL 2. Opracowywanie i wdrażanie integracyjnych polityk mieszkaniowych:

Paneliści_tki:

  •  Marzio Barbieri, Emilia-Romagna Region, Włochy
  •  Virginia Eraso & Patricia Moreno – Navarra, Hiszpania
  •  Piotr Olech – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie
  •  Giulia Boldrini – ANCI Toscana, Włochy
  •  Laura Guijarro – Katalonia, Hiszpania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk