POLITYKA MIGRACYJNA
Wielokulturowy Piknik Rodzinny 2023

Wielokulturowy Piknik Rodzinny 2023

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy #worldrefugeeday, ustanowiony w 2000 roku przez ONZ. Tegoroczne obchody skupiają się na sile integracji i włączaniu uchodźców do społeczności, w której odnaleźli azyl.

W ramach Światowego Dnia Uchodźcy, Pomorskie wraz szerokim gronem partnerów zorganizowało w miniony weekend, wielokulturowy piknik rodzinny.

Była to wyjątkowa przestrzeń do regionalnej integracji, bliższego poznania innych kultur oraz aktywnego spędzenia czasu w pozytywnej atmosferze. Uśmiech do tej pory nie schodzi nam z twarzy

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy spędzili ten dzień razem z nami.

<3

Fundacja Gdańska
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku
PARTNERZY MERYTORYCZNI:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Związek Harcerstwa Polskiego
Fundacja LWF Polska
Stowarzyszenie ,,Ovum”
Fundacja RC
Stowarzyszenie MORENA
Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy
UNHCR
UNICEF
Towarzystwo św. Brata Alberta
Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN
Stowarzyszenie Dobry Brat
Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta
Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska
Stowarzyszenie Forum Integracji Samorządowej

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk