OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Dostępne Mieszkanie – program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Dostępne Mieszkanie - program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"

Grafika poglądowa. Zawiera napis - Dostępne mieszkanie. Autor: Marcin Mielewczyk
11.07.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
11.07.2023

„Dostępne Mieszkanie” jest programem skierowanym do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Moduł „Dostępne mieszkanie” funkcjonuje w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, które realizują samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk