ORGANIZACJE KOMBATANTÓW
Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.

Ważne odznaczenie dla członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.

14 lipca br. na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” Pani Agnieszka Kapała-Sokalska została odznaczona Złotym Krzyżem 80. rocznicy utworzenia Światowego Związku Żołnierzy AK.

Odznaczenie  wręczyli kpt. Tomasz Kuplicki oraz mjr prof. Jerzy Grzywacz, będący również członkiem Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

W „akcie nadania” podkreślono, że odznaczenie przyznaje się „za wspieranie działalności na rzecz krzewienia wiedzy o losach wojennych i powojennych Żołnierzy Armii Krajowej”.

Podczas uroczystości wskazano na:

  • skuteczną pomoc medyczną udzielaną kombatantom z AK w szpitalach samorządu województwa pomorskiego, nadzorowanych przez Odznaczoną;
  • na otaczanie byłych żołnierzy i żołnierek AK opieką zdrowotną i wsparciem, które pozwala im nadal funkcjonować.

 

Fotografie wykonane przez organizatora wydarzenia.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk