ORGANIZACJE KOMBATANTÓW
Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.

Obchody 79 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.

O godz. 17:00, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym, w symboliczną godzinę „W”, przedstawiciele organizacji kombatanckich, osób represjonowanych, Samorządu Województwa Pomorskiego, władz Gdańska, harcerzy oraz mieszkańcy miasta, spotkali się, aby uczcić pamięć o Powstańcach Warszawskich i ich heroicznym poświęceniu.

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni i pochłonęło tysiące ofiar polskich patriotów. Był to dramatyczny w skutkach ale bohaterski zryw walki o wolność i suwerenność naszego kraju.

Każdego roku w Godzinę „W” w całej Polsce rozlegają się syreny upamiętniające ten moment. Jest to przejmująca chwila, która przypomina, że wolność jest dobrem najwyższym.

Podczas uroczystości w imieniu powstańców głos zabrał prof. Jerzy Grzywacz pseudonim „Tapir”, uczestnik Powstania Warszawskiego, który od wielu lat piastuje stanowisko prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentował  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Grzegorz Grzelak  oraz przedstawiciele Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego – Hanna Śliwa-Wielesiuk, Jerzy Tarasiewicz, Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego #MWP do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Tamara von Wiecka-Olszewska.

Pamiętamy!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk