Szkolenie: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w świetle zmian prawnych

Szkolenie: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w świetle zmian prawnych

informacja o szkoleniu
21.08.2023
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
21.08.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w świetle zmian prawnych (nowe zadanie: uzależnienia behawioralne, zasady wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Terminarz, miejsce, udział:

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Renusz ul. Nadwiślańska 56 80-680 Gdańsk.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Każde szkolenie obejmuje łącznie 24 godziny dydaktyczne.

Trener:

Liliana Indan-Pykno – adwokatka, od 2014 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, również w sprawach rodzinnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w latach 2016-2018 prowadziła obsługę prawną Ośrodka Leczenia, Terapii I Rehabilitacji Uzależnień „MONAR” w Sokolnikach, w latach 2018-2021- obsługę prawną PCPR w Toruniu, od 2018 r. do chwili obecnej jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, jest autorką i współautorką publikacji m.in. „Mediacja w sprawach nieletnich – skuteczny środek wychowawczy czy błędna regulacja?” w Forum Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Śląski, Czasopisma Naukowe, „ Mediacja w prawie rodzinnym. Komentarz i praktyczne uwagi”- CH BECK  2023 – współautorka.

Terminy szkoleń i linki do rekrutacji:

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 w każdej grupie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy:

Osoby projektujące i realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, gminni pełnomocnicy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, koordynatorzy gminnych programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki uzależnień).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk