Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – dodano link do relacji

Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

szkolenie
31.08.2023
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
31.08.2023

Zapraszamy przewodniczących / reprezentantów zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz przedstawicieli powiatów na szkolenie z nowych przepisów prawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza przewodniczących / reprezentantów gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz przedstawicieli powiatów do udziału w szkoleniu z nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które odbędzie się 20 września 2023 r. w godz. 10:00-15:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc szkolenie przeznaczone jest dla przewodniczących ZI, lub osób reprezentujących ZI oraz przedstawicieli powiatów, nabór na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza https://ankiety.pomorskie.eu/744928?lang=pl

Trener: Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor komentarza do procedury Niebieskie Karty.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

– Czego wymaga powoływanie nowych ZI?

– Czego wymaga nowy Regulamin Organizacyjny ZI?

– Czego wymaga powoływanie nowych GDP przez ZI?

– Czego wymaga rozszerzanie składu GDP?

– Czy można i jak delegować uprawnienia do powołań GDP z ZI na Przewodniczącego /Zastępcę ZI?

– Jakie zadania ma po nowemu Przewodniczący ZI i członkowie ZI?

– „Okres Przejściowy” dla powstawania dokumentów lokalnych – Gminnych Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

– Czy muszą to być nowe programy czy wystarczą uchwały zmieniające „nazwy”?

– Procedura: Niebieskie Karty” po nowemu bez nowego  rozporządzenia

– Kto wszczyna Procedurę NK?

– Czego wymaga przekazanie informacji o podejrzeniu stosowania przemocy domowej od innych służb niż policja i pomoc społeczna?

– Czy tylko GDP decyduje o zakończeniu Procedury NK – jaka jest rola Przewodniczącego ZI, czy może weryfikować?

– Jak powinno się monitorować prowadzenie  NK i efekty po zamknięciu NK?

– Skierowania do PKE i PPT osób stosujących przemoc domową i weryfikacja ich realizacji?

– Co gdy nie będzie w najbliższej okolicy zamieszkania programów w całorocznym dostępie?

Zachęcamy do udziału.

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk