OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zaproszenie na szkolenie pt. „Dobre praktyki oraz wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”

Zaproszenie na szkolenie pt. "Dobre praktyki oraz wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami"

Grafika poglądowa. Źródło: Canva
18.09.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
18.09.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w imieniu Stowarzyszenia ALPI zaprasza na Szkolenie w ramach projektu "Dobre praktyki oraz wykorzystanie prostego języka w pracy z osobami z niepełnosprawnościami".

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, m.in.: pracowników, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, DPS, SDŚ, WTZ, ZAZ, świetlic środowiskowych, szkół specjalnych, nauczycieli pracujących w szkołach z oddziałami integracyjnymi z województwa pomorskiego.

Termin i miejsce szkolenia:

  • 03-04.10.2023 r., Hotel Galion, ul. Stogi 20 Gdańsk, grupa 10 osób
  • 05-06.10.2023 r., Hotel Galion, ul. Stogi 20 Gdańsk, grupa 10 osób

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk