EKONOMIA SPOŁECZNA
Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania.

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno".

Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania.
11.10.2023
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
AUTOR
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
11.10.2023

W dniu 10.10.2023r. na Zamku Muzeum Regionalnego w Człuchowie odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", które prowadzi m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie południowym.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do prezentacji dorobku organizacji,  która od ponad dwóch dekad prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno

Z okazji jubileuszu odbył się także panel dyskusyjny pt. „Wzmocnienie współpracy międzysektorowej i zasady budowania partnerstw” w którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentował Maciej Kochanowski kierownik Referatu Analiz i Rozwoju.

W rozmowie wzięli udział także przedstawiciele NGO Zdzisława Hołubowska prezeska  Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i Tomasz Keler z Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Samorządowych, lokalny samorząd reprezentował Wojciech Kallas Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno, sektor biznesu – Iza Odejewska a przedsiębiorczość społeczną Joanna Kreft ze Stowarzyszenia Los.

Podczas dyskusji omówiono następujące tematy :

  • korzyści wynikające z międzysektorowego partnerstwa
  • wyzwania i bariery w tworzeniu partnerstw
  • przyczyny upadania partnerstw
  • niechęć sektora biznesowego do tworzenia partnerstw z NGO
  • wzajemne oczekiwania partnerów
  • omówienie dobrych praktyk
  • deklaracje na przyszłość – co możemy zrobić żeby partnerstwa były skuteczne

Ważnym punktem spotkania było także przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Zwyczajna- Niezwyczajna Seniorka dla Pani Zdzisławy Holubowskiej prezeski Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy samych sukcesów w kolejnych latach w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk