POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] SPOTKANIE WSPÓŁTWORZENIA STRATEGII – KULTURA

[EU-BELONG] SPOTKANIE WSPÓŁTWORZENIA STRATEGII – KULTURA

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy”, czyli proces współtworzenia planu strategicznego dot. międzykulturowej integracji migrantów w województwie pomorskim.

Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania była KULTURA.

Swoimi spostrzeżeniami nt. integracji migrantów z perspektywy kultury, podzielili się z nami:

 • Departament Kultury UMWP
 • Kancelaria Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Miasto Gdańsk
 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 • Opera Bałtycka w Gdańsku
 • Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre
 • Solidarność Codziennie ECS
 • Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
 • Fundacja RC
 • Stowarzyszenie Morena
 • Ivanna Rubliuk
 • Fundacja ArtFormacja22
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 • Gdański Teatr Szekspirowski/The Gdansk Shakespeare Theatre

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym za obecność i zaangażowanie oraz Agnieszce Mróz, za facylitacje dzisiejszego spotkania.

Przed nami jeszcze 3 spotkania, już jutro będziemy poruszać tematykę związaną z ŻYCIEM SPOŁECZNYM. Następne spotkania będą dot. tematu EDUKACJI i RYNKU PRACY.

Projekt EU-BELONG jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions – AER) w partnerstwie z regionami europejskimi z Włoch, Niemiec, Austrii, Irlandii, Rumunii i Hiszpanii. Polskie regiony reprezentuje Wielkopolska i Pomorskie. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk