POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Spotkanie współtworzenia – ŻYCIE SPOŁECZNE

[EU-BELONG] Spotkanie współtworzenia – ŻYCIE SPOŁECZNE

Kolejne spotkanie współtworzenia planu strategicznego w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, za nami.

Dziś skupiliśmy się na aspekcie ŻYCIA SPOŁECZNEGO w kontekście integracji migrantów w województwie pomorskim.

Pracę koncepcyjną nad tą dziedziną tematyczną podjęli:

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • Europejskie Centrum Solidarności/European Solidarity Centre
 • Solidarność Codziennie ECS
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie
 • Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – TPBA Koło Gdańskie
 • Fundacja Społecznie Bezpieczni
 • Miasto Gdańsk
 • Stowarzyszenie Morena
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ivanna Rubliuk

W poniedziałek kolejne spotkanie. Tym razem tematem przewodnim będzie EDUKACJA.

Projekt EU-BELONG jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions – AER) w partnerstwie z regionami europejskimi z Włoch, Niemiec, Austrii, Irlandii, Rumunii i Hiszpanii. Polskie regiony reprezentuje Wielkopolska i Pomorskie. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk