POLITYKA MIGRACYJNA
[EU-BELONG] Spotkanie współtworzenia – EDUKACJA

[EU-BELONG] Spotkanie współtworzenia – EDUKACJA

Dziś odbyło się trzecie spotkanie współtworzenia planu strategicznego w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy.

Pracę koncepcyjną nad tematem EDUKACJI w kontekście integracji migrantów w województwie pomorskim, podjęli:

  • Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
  • Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdynia
  • Stowarzyszenie Morena
  • Departament Edukacji i Sportu UMWP
  • Kancelaria Marszałka Województwa Pomorskiego

Bardzo dziękujemy za obecność i cenny wkład merytoryczny.

Projekt EU-BELONG jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions – AER) w partnerstwie z regionami europejskimi z Włoch, Niemiec, Austrii, Irlandii, Rumunii i Hiszpanii. Polskie regiony reprezentuje Wielkopolska i Pomorskie. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk