POLITYKA MIGRACYJNA
Pomorska Platforma Współpracy – globalna konkurencja o zasoby pracy

Pomorska Platforma Współpracy – globalna konkurencja o zasoby pracy

Przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wzięły udział spotkaniu Pomorskiej Platformy Współpracy organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Pomorska Platforma Współpracy to inicjatywa 35 podmiotów zajmujących się obsługą i wspieraniem imigrantów zarobkowych na pomorskim rynku pracy.

Głównym tematem spotkania była globalna konkurencja o zasoby pracy i szanse na pozyskanie specjalistów dla województwa pomorskiego.

Wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji ekspertów i ekspertek m.in. z Ośrodka Badań nad Migracjami, UNHCR oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas spotkania, Agnieszka Zabłocka, zastępczyni dyrektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP przedstawiła efekty dotychczasowych działań w ramach projektu EU-BELONG „Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” oraz wstępne wyniki badania dot. integracji migrantów w województwie pomorskim.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk