W poniedziałek 20 XI 2023r. odbyło się IV spotkanie Pomorskiego Forum UTW

W poniedziałek 20 XI 2023 r. odbyło się IV spotkanie Pomorskiego Forum UTW

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
20.11.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
20.11.2023

W sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podczas spotkania z przedstawicielami pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk - Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiła funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku po okresie pandemii z uwzględnieniem nowego zadania gmin, powiatów i województw w postaci polityki senioralnej. Słowo wstępne do Forum wygłosiła Agnieszka Kapała - Sokalska.

Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku omówiła wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania statystycznego UTW w Polsce w roku akademickim 2021/2022.

Zaprezentowała informacje o portalu Polskie Forum Seniorów.

Przedstawiła funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku po okresie pandemii z uwzględnieniem nowego zadania gmin, powiatów i województw w postaci polityki senioralnej.

Podczas Forum dzielono się wiedzą i wymieniano doświadczeniami temat zarządzania, organizacji, pozyskiwania funduszy na działalność UTW,

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk