NGO
Jubileusz 40-lecia Hospicjum im. ks. E. Dudkiewicza oraz 20-lecia Fundacji Hospicyjnej

Jubileusz 40-lecia Hospicjum im. ks. E. Dudkiewicza oraz 20-lecia Fundacji Hospicyjnej

27.11.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
27.11.2023

25 listopada 2023 roku, w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się uroczystości: 40 - lecia Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza oraz 20 - lecia Fundacji Hospicyjnej

Hospicjum zajmuje się przede wszystkim aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na choroby nieuleczalna, w końcowym okresie życia pacjenta. Zajmuje się też rodziną, która jest w trudnym momencie swojego funkcjonowania.

Poprzez wieloletnią aktywność oraz przy wielkim zaangażowaniu Fundacji Hospicyjnej, Hospicjum wspiera rozwój ruchu hospicyjnego, promując ten wrażliwy obszar działania często poprzez wspólne ze społeczeństwem akcje charytatywne. Za te i wiele innych zasług, podczas uroczystości jubileuszowych członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys wręczyli wieloletnim pracownikom oraz wolontariuszom Hospicjum i Fundacji – Gryfy Pomorskie oraz medale „De nihilo nihili fit” za zasługi dla województwa pomorskiego. Uhonorowani zostali: Pracownicy z ponad 25-letnim stażem zatrudnieni w Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza:

 • Jacek Wierzbowski – lekarz, kierownik Hospicjum
 • Elżbieta Skowrońska – Naczelna Pielęgniarka
 • Joanna Kosowska -Trzpil – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Andrzej Gryncewicz – lekarz, niegdyś kierownik Hospicjum

Wolontariusze z 20-letnim zaangażowaniem:

 •  Regina Grenda
 •  Teresa Marczewska

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej:

 • Agnieszka Paczkowska – wiceprezes Fundacji
 • Justyna Ziętek – wiceprezes Fundacji
 • Anna Janowicz – do niedawna prezes Fundacji
 • Agnieszka Wirpszo – liderka projektu budowy

Członkowie Rady Społecznej:

 • Alicja Stolarczyk
 • Krzysztof Olszewski
 • Sławomir Łoboda

Składamy wielkie podziękowania za wiele lat działań na rzecz potrzebujących, chorych mieszkańców Pomorza.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk