Nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w 2024 roku

Nabór na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w 2024 roku

Grafika przedstawia informację o naborze
28.11.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
28.11.2023

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na zadania własne Województwa realizowane w 2024 roku.

W wyniku niniejszego naboru zostanie sporządzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (uprzednio wypełnione, opatrzone podpisem i zeskanowane) należy składać na adres: rops@pomorskie.eu w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Formularz zgłoszeniowy, tryb pracy komisji oraz informacje o składaniu kandydatur dostępne są w załącznikach.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr tel. 58 32 68 572, 58 32 68 894.

Do pobrania:

  • ogłoszenie o naborze
  • załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy (pdf)
  • załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy (word)
  • załącznik nr 2. Tryb działania Komisji Konkursowych

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk