POLITYKA MIGRACYJNA
KONFERENCJA: POMIĘDZY PRZYMUSEM A WOLNOŚCIĄ MIGRACJI

KONFERENCJA: POMIĘDZY PRZYMUSEM A WOLNOŚCIĄ MIGRACJI

Za nami II ogólnopolska konferencja dotyczącą polityki migracyjnej podczas, której szczególnie skupiliśmy się na kwestiach związanych z upowszechnianiem równego traktowania i niedyskryminacji. Mieliśmy możliwość wysłuchania wielu ciekawych, odważnych wypowiedzi, które skupiały się na wielowątkowej migracji, w tym feminizacji migracji. Warto przypomnieć, że 10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka, a 18 grudnia Międzynarodowy Dzień Migranta!

Słowo wstępne wygłosił Leszek Bonna a w tematykę spotkania wprowadził prof. Maciej Duszczyk, pracownik naukowy w Centre of Migration Research oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas panelu pierwszego dyskutowaliśmy o doświadczeniach i wyzwaniach miast i regionów w państwie transformującym się z emigracyjnego w migracyjne. W dyskusji uczestniczyli:

  • Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Oleksandr Plodystyi – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku,
  • Shivan Fate – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie,
  • Michał Gaweł – Prezes Zarządu Fundacji Dialog,
  • Damian Kruczkowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

W drugiej części spotkania odbył się panel #kobieTYtoSIŁA – podczas którego rozmawialiśmy o kobiecym wymiarze migracji z wyjątkowymi gościniami:

  • Susanną Izzetdinovą – Przedsiębiorczynią, właścicielką „Azima Tatarskie Przysmaki”, Olgą Gulińską – Specjalistką ds. animacji społecznej w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre Członkinią Platfomy Współpracy w projekcie EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy,
  • Mariią Giedroyc – przedstawicielką International Centre for Migration Policy Development (ICMPD),
  • Paulina Filipowicz – psycholożką i aktywistką – Szczera Sfera,
  • Walerią Czernenko – korespondentką programu społeczno-politycznego, ukraińskiej telewizji ICTV.

Trzeci panel dotyczył zarysowania aktualnego etapu realizacji projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, podczas którego Agnieszka Zabłocka, Zastępczyni Dyrektora ROPS przedstawiła informację na temat etapu realizacji projektu oraz planu strategicznego dot. integracji migrantów w województwie pomorskim.

Konferencję zakończyły wielokulturowe warsztaty kulinarne zorganizowane przez AZIMA Tatarskie Przysmaki

Serdecznie dziękujemy prof. Maciejowi Duszczykowi za ciekawy wykład wprowadzający oraz wszystkim panelistom i panelistkom za odwagę w formułowaniu odważnych tez związanych z aktualną sytuacją migracyjną w Polsce i Europie.

 

Relacja fotograficzna: Jacek Sowa (Kancelaria Marszałka Województwa)

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk