NGO
42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
13.12.2023

13 grudnia 2023 roku w Gdańsku u stóp Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 uczczono dwa tragiczne dla powojennej historii Polski grudnie. Jednym z nich było wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, gdy władza odebrała obywatelom prawa i nadzieję na demokratyczne państwo.
Drugim była rewolta grudniowa sprzed 53 lat, kiedy na ulicach polała się krew Polaków.
Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski. Był on niezgodny z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i został zawieszony 31 grudnia 1982 roku. Faktycznie zniesiono go dopiero 22 lipca 1983 roku. W trakcie tych mrocznych dla Polski miesięcy represjonowano 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku.
W imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 wieniec kwiatów złożyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Michał Szczupaczyński oraz Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Foto: Jacek Sowa / UMWP
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk