włączamy pomorskie
WŁĄCZAMY POMORSKIE – ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

WŁĄCZAMY POMORSKIE – ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

20.12.2023
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
AUTOR
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
20.12.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, rozpoczął realizację projektu pn. „Włączamy pomorskie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest m.in. wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, wspieranie gmin w tworzeniu CUS, organizacja szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów świadczących usługi społeczne a także podmiotów organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej, adopcji i jej otoczenia.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz podmioty realizujące zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam dostosować działania projektowe do Państwa potrzeb. Link do ankiety poniżej

https://ankiety.pomorskie.eu/585452?lang=pl

Uwaga! Ankiety należy wypełnić do 9 stycznia 2024

Osoby do kontaktu

Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej – Kinga Myrcik tel. 58 326 80 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Marta Cwalina tel. 58 326 85 69, e-mail: m.cwalina@pomorskie.eu

Natalia Glaner tel. 58 326 87 89, e-mail: n.glaner@pomorskie.eu

Marta Kucharczyk tel. 58 326 85 64, e-mail: m.kucharczyk@pomorskie.eu

Joanna Kudlak tel. 58 326 87 68, e-mail: j.kudlak@pomorskie.eu

Monika Spyra, tel. 58 326 87 89, e-mail: m.spyra@pomorskie.eu

Marlena Radelska tel. 58 326 88 93. e-mail: m.radelska@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk