NGO
27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Grafika przedstawia miejsce wydarzenia
26.01.2024
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
26.01.2024

26 stycznia 2024 r. przy Pomniku Kindertransportów na placu przed Dworcem Głównym PKP w Gdańsku uczczono pamięć o Ofiarach Holokaustu.

Pomnik Kindertransportów w Gdańsku jest jednym z cyklu monumentów, które stanęły w europejskich miastach, aby upamiętnić ucieczkę żydowskich dzieci z Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, Polski i Wolnego Miasta Gdańska w przededniu II wojny światowej. Transporty kierowane były do Wielkiej Brytanii, której władze zgodziły się przyjąć nieograniczoną liczbę małych uchodźców. Z samego Gdańska wyjechało wówczas czterema pociągami ok. 100 osób. Motywem Gdańskiego pomnika jest odjazd, pożegnanie z miejscem urodzenia i rozstanie z rodzinami, najczęściej już na zawsze. Jego autorem jest urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku rzeźbiarz Frank Meisler, który sam był jednym z uratowanych w transportach dzieci.
 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu został ustanowiony w 2005 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Podczas uroczystości Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali: Tamara von Wiecka-Olszewska z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk