OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych VI kadencji.

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych VI kadencji.

Zdjęcie przedstawia członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych VI kadencji

1 lutego 2024  odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych VI kadencji. Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zarządzeniem Nr 69/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W skład nowej Rady weszli:

  • Katarzyna Heba – Przewodnicząca Rady (przedstawicielka Fundacji im. Helen Keller)

  • Mariusz Florczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady (przedstawiciel Fundacji Słoneczne Wzgórze)

  • Edyta Stobba – Sekretarz Rady (przedstawicielka Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu ,,Solidarność”)

  • Anna Słoniewska –  Członkini Rady (przedstawicielka Wojewody Pomorskiej)

  • Elżbieta Biernacka – Członkini Rady (przedstawicielka Stowarzyszenia Dlaczego Nie)

  • Grzegorz Weis – Członek Rady (przedstawiciel Caritas Diecezji Pelplińskiej)

  • Piotr Laniecki – Członek Rady (przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich)

Podczas spotkania, członkowie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wybrali spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Do głównych zadań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w regionie.

Rada składa się z osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk