BADANIA I ANALIZY
Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski

Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Uczelnię Korczaka we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS, dotyczącym tematu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Ta największa przeprowadzona do tej pory diagnoza usług środowiskowych i deinstytucjonalizacji sporządzona została na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całej Polski.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych stanowi niezwykle istotny kierunek rozwoju i zmian polityki społecznej państwa, szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań i potrzeb społecznych ujawniających się na szczeblach lokalnych.

„Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” to źródło dla materiałów szkoleniowych, konferencyjnych, a także ze względu na rekomendację podręcznik wspierający dla procesów DI, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i w każdym z obszarów tematycznych. Raport może być także istotnym wsparciem dla samorządów.

Zapraszamy do lektury – plik do pobrania poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk