Konferencja pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”

Konferencja pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”

Grafika poglądowa - zdjęcie prezentuje uczestników spotkania

Zapraszamy na Konferencję pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”, która odbędzie się dnia 12 marca 2024 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego (tzw. Sala Okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Konferencja odbywa się w związku z realizacją projektu „Włączamy Pomorskie!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wydarzenie jest bezpłatne, aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz rejestracyjny do dnia
4 marca 2024 r. – https://ankiety.pomorskie.eu/867477?lang=pl

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk